Croeso I Academi Hywel Teifi.

Mae Academi Hywel Teifi. Yn Sefydliad Arbennig IAWN A SEFYDLWYD GAN BRIFYSGOL Abertawe YN 2010 ER COF AM Gyn-Athro Cymaeg Y Brefysgol AC UN O Fawrion Y Genedl,YR Athro Hywel TeifiEdwows。 

Y Mae Tair Elfen I Waith Academi Hywel Teifi. - Mae'n Ganolfan Ragoriaeth Ar Gyfer astudio.'R Iaith Gymraeg A'i Llenyddiaeth,Mae'n Hybu Addysg Ac ymchwil. Cyfrwng Cymraeg Ar绘制Y Pynciau A Gaiff eu Dysgu Yn Y Brefysgol. AC Mae' n gweithio我sicrhau lle amlycach我iait ym mhob agwedd o fywyd y brefysgol a rhanbarth de-orllewin cymru。 

Dysgwch FWY Amdanom Ni.

Y Mae Academi Hywel Teifi. Yn Gartref I;  

Mae Gwaith YR Academi Wedi'i Rannu'n Dair Homa - Dysgu, datblygu a Dathlu.。 Cliciwch AR YR OPSIYNAU ISOD I DDYSGU MWY。