astudio. Ym Mhrifysgol Abertawe

Fe Wnewch Chi Glywed Hyn Drwy'r Amser,Ond nid Yw'n Ormod我ddweud bod mynd i'r Brefysgol Yn Newid Eich Bywyd。 Dyma'ch Amser I Wneud Atgofion Anhygoyel A FFrindiau AM OES。

魔myfyriwr YM mhrifysgol abertawe,byddwch炔ELWA o'n cymuned amlddiwylliannol DAU gampws sy'n cynnigýgorau o'r ddau FYD - profiad cymreig一个chymraeg mewn prifysgol AG IDDI gysylltiadau amlddiwylliannol一个rhyngwladol格达chyfleoedd我 Ennill sgiliau sy'n para am oes。

Mae Ein. LLEOLIAD UNIGRYW yn golygu nad ydth byth yn bell o'r ddinas na'r traeth,felly cymerwch olwg。 Pwy Bynnag YR Ydych A Beth Bynnag Yw'chuchelgais,Mae Yma Groeso I Chi Yn Abertawe。

5 Uchaf y DU am Ragolygon Graddedigion (arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2019*)
10 Uchaf yn y Du am Fodlonrwydd Myfyrwyr (NSS 2019)
10fed Ar Gyfer Prifysgolion Gorau - Student Hut - 10 Prifysgolion Gorau 2020