coronafeirws:Y diweddaraf

湄pythefnosÿGLAS炔gyfle我wNEUd ffrindiau,archwilio'ch砂石newydd一个setlo mewn我fywyd prifysgol。

泛fyddwch YN cyrraedd abertawe上午Ÿ卓cyntaf,mae'n bosibl呐fyddwch YN adnabod NEB。 peidiwchâphoeni - rydych YN MYND我gwrddâllwythØbobl newydd。 ewch我ffairýGLAS一个chofrestru AR gyferÿ clybiau a'r cymdeithasau syddØddiddordeb我卡 - dyma'r ffordd orauØgwrddâphobl o'r未meddylfryd的卡。 EIN cyngor妮fyddai我阴气ymunoâchyniferØglybiau AGŸgallwch我ddechrau!

OS ydych YN BYW mewn NEUadd breswyl,dewch我adnabod艾希CYD-letywyr。 gadewch艾希drws AR AGOR一个chwarae cerddoriaeth WRTH我卡ddadbacio - bydd YN rhaid我unrhyw未sy'n MYND heibio ddweud HELO。 cofiwchŸbyddwch YN cwrddâ路政署YN OED YN FWYØbobl gyda'r未diddordebau的卡盘fyddwch YN dechrau艾希cwrs。

贝丝YW ffairŸGLAS YN工会吗?

cynhelir EIN ffairŸGLAS AR gampysau'r BAE单身YN ystod wythnos gyntaf #sufest19。 mae'n gyfle gwych我盖尔rhagorØwybodaeth上午SUTŸgallwch gymryd rhan,cwrdd A'N clybiau A'N cymdeithasau wyneb YN wyneb,gofyn cwestiynau iddynt一个chofrestru。 bydd hefyd gennym lwythØfusnesau lleol YN cynnig gostyngiadau gwych我fyfyrwyr一个nwyddau上午DDIM!

确实暗淡cyfyngiad AR niferŸclybiau NEU gymdeithasauŸgallwch ymunoâNHW。 fodd bynnag,ystyriwch年amser hamdden sydd gennych一个gwNEUd YN SIWR艾希BOD YN gallu rhoi o'ch amser希effeithio AR艾希astudiaethau。

贝丝YW#sufest19?

sufest19 YW pythefnosŸGLAS swyddogol undebÿmyfyrwyr。 mae'r pythefnos YN dechrau'n swyddogol ddydd gwener 20中介。 mae'r digwyddiad HWN YN ffordd DDAØgwrddâphobl newydd,CAEL amser gwych一个dechrau艾希profiad魔glasfyfyrwyr YN swyddogol格达digwyddiadau sy'n gweddu PAWB YN ystodŸdydd,Y号AC mewn clybiau号。

edrychwch AR dudalen Facebook的undebÿmyfyrwyr 我Ÿrhestr草坪Øddigwyddiadau #sufest19 (a'r digwyddiadau AR gyfer gweddillýflwyddyn)。

BLE gallaf盖尔FY nhocyn?

gellir prynu unig docynnau swyddogol#sufest19 甘 entsswansea.co.uk。 bydd llawerØbobl YN gwerthu bandiau llawes ffug,外轮peidiwchâchael艾希twyllo。带llawes去iawn ydyw OS YW标志undebŸmyfyrwyr阿诺。