魔rhiant,gwarcheidwad neu的rywunâchyfrifoldebau gofalu,byddwch炔ffynhonnell ddibynadwy一个defnyddiolÔwybodaeth一个chyngor i'ch plentyn。美penderfynu MYND i'r brifysgol YN GAM毛尔YN欧盟siwrnai tuag在annibyniaeth AC ER BOD HYN YN gyfnod cyffrous rydym hefyd YN deall EI FOD YN gallu BOD YN heriol。

mae'r wybodaeth ganlynol炔MYND i'ch helpu我ddeallýbroses魔艾希BOD炔gallu blaengynllunio一个chefnogi'ch plentyn我wneudýpenderfyniad cywir。

Pam mynd我breifysgol?

美MYND i'r brifysgol YN benderfyniad毛尔AC YN gallu BOD YN brofiad sy'n newid的艾希bywyd。格达chymaintøopsiynau AR盖尔efallai艾希BOD炔cwestiynu人工智能addysg uwch yw'r dewis iawn。 dyma屁股rheswm PAMŸgallai MYND i'r brifysgol FOD年opsiwn cywir i'ch plentyn。

1. Gwella Rhagolygon Gyrfa

美cystadleuaeth YNŸfarchnad swyddi YN ffyrnig交流协会GRADD YN ffordd i'ch plentyn盖尔Ÿdechrau gorau posib i'w gyrfa。 NID炔unig湄drysau'n AGOR WRTH iddynt raddio,maent炔FWY tebygolöwneud cynnydd cyflymach炔EU gyrfa na'r rhai sydd希伯来RADD。美hefyd cyfleoedd我ymgymrydâlleoliadau gwaith交流interniaethau。炔abertawe rydym炔法尔狮我ddweud EIN BOD炔ý10 uchaf炔ý杜上午ragolygon graddedigion(dlhe 2018)。

2. Cynyddu PotiSial欧盟Cyflog

美GRADDØbrifysgol abertawe YN rhoi i'ch plentyn fantais WRTH gystadlu上午swyddi。 AR gyfartaledd,湄graddedigion炔ennill£12000ýflwyddyn炔FWY NA phobl希伯来RADD。

3. DatblyGu Sgiliau Allweddol

湄EIN cynlluniau GRADD ryngddisgyblaethol炔caniatáu我fyfyrwyr ddatblygu sgiliau魔cyfathrebu,trefnu,rheoli amser,gwaith TIM,arweinyddiaeth,cyflwyniad一个datrys problemau OCHR炔OCHRâ'uhastudiaethau。

4. Ennill eu hannibyniaeth

湄MYND我brifysgol一个BYW Oddi括约肌cartref炔amser i'ch plentyn ennill EU hannibyniaeth一个datblygu hunanhyder。 NID暗淡ONDŸddealltwriaeth ddwys时欧盟pwncŸbyddant YN EI fwynhau OND POB agwedd AR fywyd myfyrwyr hefyd。湄ymunoâchlybiau一个chymdeithasau一个BOD炔rhanöundebýmyfyrwyr炔cyfoethogi'r profiad。

5. gwneud ffrindiau am oes

胆FYW mewn neuadd breswyl NEU rannu TY FOD YN brofiad newydd我niferØfyfyrwyr一个bydd艾希plentyn YN gweld EI FOD YN ffordd wychØsefydlu cyfeillgarwch一个fydd YN对OES。湄abertawe炔法尔狮o'i champysau amlddiwylliannol一个bydd艾希plentyn炔rhanögymunedöfyfyrwyr sy'n DODö摆锤CWR o'r比亚迪。

我fyw ym mhrifysgol abertawe

 

泰斯·瑞尼利我Brefysgol Abertawe

Bywyd myfyriwr Ym Mhrifysgol Abertawe

Beth Yw'r Gost O Fynychu Prifysgol?

rydym yn gwybod fod成本prifysgol yn un o'r pryderon mwyaf。 cymerwch gipolwg ar ein tudalen ffioedd dysgu am ragor o wybodaeth am:

  • Beth Yw'r gost o astudio ym mhrifysgol abertawe
  • SUT A PHRYD Y BYDD CRADDEDIGION YN TALU'R Benthyciadau YN
  • Fenthyciadau cynhaliaeth,Sy'n Helpu Gyda Chostau Byw Yn Y Brefysgol。

mae'r SWMŸ美艾希plentyn YN gymwys我fenthyg YN ddibynnol AR ffactorau甘gynnwys BLEŸbyddant YN astudio交流incwm艾希aelwyd。美hi'n WERTH nodi,NID ydych YN塔鲁ffioeddØflaen llaw交流协会myfyrwyr YN gallu gwneud CAIS上午fenthyciad ffioedd dysgu gwerth霍尔gostau'r ffioedd NEU RAN o'r ffioedd。

ym mhrifysgol abertawe,mae gennym hefyd nifer o  ysgoloriaethau a bwrsariaethau. AR盖尔。

gwybodaeth allweddol.

nid dyma ddiweddy y gefnogaeth ...

Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Yn Ystod eu hastudiaethau ac ar·哥哥迪奥,Mae Gan Fyfyrwyr Prifysgol Abertawe Fynediad Academi Cyflogadwyedd ymroddedig。炔ystod EU hamser炔abertawe byddant炔CAELýcyfle我ymgysylltuâdiwydiant,manteisio AR gyfleoedd lleoliad gwaith一个phrofiad gwaith魔EU BOD wedi'u cyfarparu'n llawn AR gyferý比亚迪gwaith AR OL iddynt raddio。

Mae'r Academi Yn Darparu Ystod Eang O Gefnogaeth Gan Gynnwys:

  • lleoliadau gwaith
  • ffeiriau gyrfaoedd
  • gweithdai ysgrifennu cv。

湄gennym niferöymgynghorwyr gyrfaoedd AR盖尔炔ystod a'r TU艾伦我amser TYMOR,外轮gallwch FOD炔硅铬ýbyddant炔derbyn年霍尔gefnogaeth sydd EI汉根arnynt。

Yn Galw Ar Bob Entrepreneur

美EIN蒂姆·M输入arobryn AR法律鲍勃amser我annog entrepreneuriaid WRTH ddatblygu欧盟sgiliau a'u helpu我ennill profiad gwerthfawr trwy raglen gymorth unigryw。 cymerwch gipolwg AR RAI o'n straeon myfyrwyr A'R 比讷au Manen NHW Wedi'u Sefydlu Wrth astudio Yn Abertawe。

ÿcamau nesaf

OS NAD YDYCH Wedi Gwneud Hynny Eisoes,Mae Mynychu diwrnod agored gyda'ch plentyn炔ffordd wychö盖尔atebion i'ch霍尔gwestiynau AC I焊接SUT brofiad YW BOD炔fyfyriwr炔abertawe。 cymerwch gipolwg AR EIN tudalennau diwrnod agored israddedig.,我Gael Gwybodaeth Bellach Ac I Gadw Lle。

gallwch hefyd gysylltuântîmderbyn ar E-博斯特 NEU ffoniwch 01792 295111

edrychwn ymlaen在groesawu chi i abertawe!