rydym yn gwneud gwahaniaeth我fywydau pobl ...

盈ngholegŸgwyddorau DYNOL交流iechyd,rydym YN gwneud gwahaniaeth我fywydau pobl AR平Ÿ比亚迪,gyda'n hymchwil arloesol一个thrwy EIN gwaith gyda'r演出,gwasanaethau cymdeithasol a'r部门preifat。

湄EIN hystafelloedd clinigol一个labordai rhagorol炔paratoi EIN myfyrwyr我FOD炔ýgenhedlaeth nesaföweithwyr proffesiynol YM MAES iechyd一个gofal cymdeithasol,一个graddedigion sy'n meddu AR sgiliau AR gyferýgweithle格达rhagolygon gyrfa gwych。