Mae'r Dudalen Hon Yn Cynnwys Manylion Ysgoloriaethau A Bwrsariaethau Sydd Ar Gael I Fyfyrwyr Israddedig Sy'n astudio. Ym Mhrifysgol Abertawe。 Defnyddiwch Y Dolenni Isod Er Mwyn Cael Mwy O Wybodaeth Am Ysgoloriaethau enodol。 

Mae Ysgoloriaethau A Bwrsariaethau Ar Gael I Fyfyrwyr Sy'n Dewis astudio. Rhan O'U CWRS Trwy Gyfrwng Y Gymraeg Lle Bo Modd。 

rydym yn croesawu ceisiaday yn y gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y gymraeg yn cael ei driin yn llai ffafriol na'r saesneg。