yn dilyn y pandemig covid-19,mae'r gwasanaeth lles wedi adolygu'r hyn y gall ei gynnig i fyfyrwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn。 ewch i'r. Dudalen Cymorth Lles.. 我是粉丝pellach。

SUT GALL Y GWASANETH LLES FY HELLU吗?

Mae Nifer o Wasaneethau Cymorth Ar Gael I Chi Ym Mhrifysgol Abertawe。 Rydym Eisiau Eich Cefnogi Chi I Fanteisio i'r Eithaf Ar Eich Astudiaethau A'Ch Bywyd Personol Pan Fyddwch Yma Ac Arôliiraddio。

OS Ydych Yn Ei Chael Hi'n Anodd,Mae'n Bwysig I Chi Wybod Bod Llawer O Opsiynau Ar Gael I Chi。点头y gwasanaeth lles yw eich cefnogi chi drwy roi'r adnoddau a'r sgiliau i chi wella eich iechyd meddwl a'ch lles,a'ch helpu我geisio cymorth pan fydd ei angen arnoch。