coronafeirws:Y diweddaraf

llety YM mhrifysgol abertawe

湄llety'r brifysgol AR AGORö水合一个bydd炔croesawu myfyrwyr newydd sy'n cyrraedd YM误MEDI 2020。

dylech志 gyflwyno CAIS上午lety YN OLÿbwriad。 rydyn ni'n adolygu gwasanaethau交流YN gosod prosesau mewn LLE sydd YN cydymffurfioâchyngorŸllywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol呃mwyn sicrhau BOD艾希llety prifysgol YN ddiogel。 

deallwn FOD HWN YN gyfnod anodd我bawb外轮hoffem ROI sicrwydd我驰迈iechyd一个LLES EIN myfyrwyr A'N人员YW EIN blaenoriaeth。 rydyn ni'n monitro'r sefyllfa ynghylch pandemig coronafeirws(covid-19) YN AGOS iawn交流rydyn ni'n adolygu mesurau呃mwyn cefnogi HYN。

 

cyfathrebu`n glir

rydym YN frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydolŸbroses llety。 rydym YN diweddaru EIN gwefan A'N dulliau cyfathrebu YN rheolaidd YN dilyn ymholiadau交流adborth。 OS OES gennych unrhyw sylwadau NEU awgrymiadau,byddem YN YN世界投资报告艾希gwerthfawrogi adborth: cliciwch YMA我ROI艾希adborth cyfathrebu我に

 

llety:abertawe