Mae'r Ganolfan Ar Gyfer Llwyddddiant Academaidd YMA I'ch Cefnogi Wrth DdatblyGu Eich Sgiliau astudio. Actemaidd A ChyFlawni Eich Nodau。

Ydych chi'n nynd我brefysgol am y troy neu'n n cymryd y cam nesaf Ar Eich jatish学术界? Gallwn Eich Helpu我Bontio'R BWLCH RHWNG BLE Rydych Chi A BLE Mae Angen I Chi Fod。

Gallwch Gynyddu Eich Potissial i'R Eithaf A DatblyGu EStod Ostod O Gysiau,Gweithdai A Thiwtiritiory Un-Ar-联合国。

Mae Pob联合国员工yn gudwys iawn a chanddynt flynyddoedd o brofiad gan Roi canngor a chymorth cyfeillgar一个phroffesiynol。

Datblygu Sgiliau Academiadd 1. Pontio'r bwlch 2. Ymgyfarwyddo 3. Addasu a datblygu 4.Cael eich grymuso i ddysgu 5. Cyflawnwch eich nod

adborth.

OS Ydych Chi'n Meddwl Ein Bod Wedi Gwneud Gwaith Gwych Neu OS OES Gennych Awgrymiadau Ar Gyfer Gwella,Byddem Wrth Ein Bodd Yn Clywed Gennych。

 

我盖尔rhagor o wybodaeth am wneud cwyn,ewch我dudalen我们 gweithdrefn gwyno'r. Brefysgol。