gwybodaeth am gynnwys ar wefan y brefysgol

ymwadiad

gwna prifysgol abertawe bob ymdrech我geisio sicrhau bod y deunydd a gyhoeddir ar BRIF Weinyddwr Prifysgol Abertawe yn gyfredol ac yn gywrain。 Er Hynny,Nid Yw'n Derbyn CyfrifoldebeB cyfreithiol Am Gamgymeriadau Na Bylchau,AC Mae'n Cadw'r Hawl I Wneud Newidiadau(Gan Gynnwys Ffioedd,Rheoliadau A Gwasanaethau,Cynnwys Y Cyrsiau A'r DdarPariaeth),HebRyBudd。 

Mae Monitro Pob Tudalen,O Gofio'r Adnoddau Sydd Ar Gael,Yn Waith Hir AG Ymdrechgar。 FODD Bynnag,Caiff Ceisiadau rhesymol Am Newidiadau Eu Trin Fesul Achos。

nid yw prifysgol abertawe yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gyngor neu wybodaeth anghywir a ddarperir gan wefannau y mae modd eu cyrraedd drwy ddolenni ar wefan y brefysgol。

GaN brifysgol abertawe ddim rheolaeth golygedol dros weinyddwyr ymylol yn y parth www.swansea.ac.uk。 Serch Hynny,Cedwir Pob Hawl i Ddileu Cynwys oddi Arnynt Sy'n Torri Amodau'r Havlfraint - Deunydd Sarhaus,Aflan,Difenwol,Anghywir Neu Sydd Fel Arall Yn Torri Amodau'r策略ar ar ddefnydio cyfrifiaduron yn y brefysgol。 BYDD Y BRIFYSGOL YN GWEITHREDU'N SYTH OS Y DAW CORTNALAU AR Y GWEINYDDWYR YMYLOL YMA I'R AMLWG。

哈尔弗林

daw pob darn a gyhoeddir ar Weinyddwr Gwe'r Brefysgol. o丹(c)HAWLFRAINT PRIFYSGOL CYMRU Abertawe 2005,ARWAHânINGYNNWYSA NODIR YN EIDDO HAWLFRAINT RHYWUN ARALL。胆量unigolion lwytho i lawr neugopïo'r在ddefnydd personol yn unig的ddeunydd。 OS AM Gynnig Ail-Greu Unrhyw Ddeunydd Arall Dylid Cysylltuâ瑞士法德·斯塔尔(Yr Adran Farchnats),Adeilad Talbot,Prifysgol Abertawe,SA2 8PP。 Cedwir Pob Hawl。

Mae Gan Y Lluniau A'R Delweddau Sy'n Ymddangos Ar Weinyddwr Gwe'R Brefysgol Hawlfreintiau Amrywiol。 Maent i'w i'w defnyddio ar dudalennau a gyhoeddwyd gan weinyddwr gwe'r brefysgol yn unig。 am粉丝ynynâlluniauungol,cysylltwchâ瑞士法德,我们os gwelwch yn dda。倪ddylid ail-greu delweddddau hebelcaniatâdo flaen llaw。

CAIS AM DDILEU GWYBODAETH

OS Ydych Yn Dymuno I Ni Ddileu Unrhyw Dudalen Neu Unrhyw Destun O'R Wefan,Dylech Gysylltu &aW@abertawe.ac.uk。