克罗斯我Brefysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe'n Brefysgol A Arweinir Gan Ymchwil Sydd Wedi Bod Yn Gwneud Gwahaniaether 1920. Mae Ein Cynuned Amrywiol A Chroesawgar Yn Ffynnu Ar Archwilio A Darganfod,A Cheir Cydbwysedd o Addysgu Rhagorol AC ymchwil.,Ynghyd Ag Ansawdd Bywyd Gwych。

oherwydd ein hymrwymiad我是ymchwil sy'n cynnig manteision ymarferol i'r byd,rydym wedi cyomlawni ein huchelgais o fod yn un o'r 30 o brofysgolion gorau,gan saethu我fyny tabl road tablith rhagoriaeth ymchwil 2014 o brifysgolion y du,我'r 26.AIN. Safle O'R 52.AIN. Safle YN 2008。

enwyd prifysgol abertawe yn brefysgol y flwyddyn yng ngwobrau dewis myfyrwyr whatuni yn 2019年am yr ail dro。 YN 2020,Myfyrwyr Yn Unig Sy'n Cael Pleidleisio Yng Ngwobrau 德沃斯myfyrwyr whatuni, Gyda Mwy Na 41,000 o Adolygiadau A Sylwadau A Gyflwynwyd Am Fwy Na 160 o Sefydliadau Yn Y Du。

yn y canllaw o fri  好大学指南Y次A'R星期日时代,2021年,rydym ni ymhlith yr 20 gorau ar gyfer profiady myfyrwyr。 Mae Myfyrwyr Sy'n astudio. Yma Yn Mwynhau,Yn Cael Eu Hysbrydoli AC YN Cyflawni - Sydd Oll Yn Rhoi Cyfle Gwell Iddynt Gael Rhagolygon Cyflogaeth Rhagorol。

Prifysgol Abertawe YW'R Brifysgol orau yng nghymru ynôl 守护大学指南2021 AM YR AIL FLWYDDYN YN OLYNOL,GAN DDRINGO O 31AIN. 安全我24.AIN. yn gyffredinol。 Mae'r Gyfran o fyfyrwyr sydd mewn cyflogaeth lefel graddedigion neu studiaethau pellach o几n 15 mis o Raddio Yn Rhoi Cyd-Safle O 23AIN. 我是ni。

Mae Ein Myfyrwyr Wrth Wrataidd Poineth A WNAWN。 o Ganlyniad,Cawsom Ni Statws Aur,SEF YR UN Uchaf Posib,YN Y. FFRAMWAITH CANLYNIADAU MYFYRWYR RHAGORIAETH ADDYSGU(TEF) Cededlaethol AC Rydym Ni'n 6ed yn y du am foddhad myfyrwyr Yn Arolwg Cededlaethol Y Myfyrwyr YN 2020(YN Seiliedig Ar Rrest O 131 o Sefydliadau Sy'n Ymddangos YN Y Times Good大学指南)

Mae Ein Campysau GlanMôrtrawiadolyn ein gwneud ni'n lleoliad dymunol ar gyfer myfyrwyr a工作人员o bedwar ban byd,ac Mae Ein Cymuned Amlddiwylliannol Yn Cynnig Safbwynt Byd-Eang,GaN alluogi'r rhai Hynny sy'n ymunoâni我ddatblygu 'r ygiliau a'r wybodaeth a fydd yn eu rhoi ar ben ffordd tuagd在yrfaoedd llwyddiannus a gwerthfrawr。