Esblygiad Academi Morgan

Disodlwyd Academi Morgan Gan Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan。 NID YW'R Academi Bellach Ar Waith Ind Bydd EGNI AC YSBrydd Morgan Yn ParhauÂifocwsA'i Heffaith Yn Cael EN Hehangu'n Sylwedol YN Y Sefydliaddol YN Y Sefydliad Newydd。

Croeso I Academi Morgan

“Mae Hyn I Gyd Yn Rhan O Adfywiad Cymreig Pwysig。丹尼恩·戈韦达艾因·梅欧·奥森,交流·ar y cae rygbi yn unig。“ - 罗达里摩根

Mae Academi Morgan,A EnwydArôlydiweddarrhodri Morgan,Cyn Brif Weinidog Cymru A Changhellor Prifissgol Abertawe,Yn Felin Drofod Wedi'i Seilio Ar ymchwil. Sy'n Delioâ“Phynciau Anodd”Polisi Cyhoeddus YNG Nghymru AC YN Y Byd Yh Ehangach 。

Wedi'i seilio ym mhrifysgol abertawe,gweithiwn ar绘制了Ffiniau富有核心。 Ynogystalâhyrwyddo meddwl beirniadol,gweithiwn ar y cyd ag eraill i hybu polisi cyhoeddus arloesol a seilir ar ymchwil。

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud