ynghylch prifissgol abertawe.

Mae Prifysgol Abertawe Ar Flaen Y Gad O Safbwynt ymchwil. AC Arloesi ers 1920. Mae Gennym Hanes HIR O GydweithioÂBusinesau A Diwydiant Ond Erbyn Heddiw Mae Effaith Ein Gwaith ymchwil.. - 叙得ymesty yn y byd - yn ymestyn yn ehangach fyth,我mewn i iechyd,cyfoeth,diwylliant a lles ein Cymdeithas。 

rydym wedi profi llwydddiant aruthrol yn ystod y blynyddoedd diweddar,ac mae ein gwaith ymchwil. yn mynd y tu hwnt i waith cyfwerth prifysgolion mawr eraillion mawr eraill。 FODD BYNNAG,NID YW'R LLWYDDIANNAU HYN WEDI GOLYGU CYFADDAWDU AR艾蒿紫鳖·艾菲尔州ANFFURFIOL SYDD WRTH WRODD“PROFIAD ABERTAWE”。 ym mlwyddyn ein canmlwydddiant.,Barhau的Edrychwn Ymlaen i Weithio Gyda'n Gilydd I Wella Bywydau A'R Dyfodol Disglair O'N Blaenau Yn Y Ganrif Nesaf。