yn chwilio am swydd newydd? Eisiau Newid Swydd? OES Diddordeb Gennych Yn Yr Hyn Y angl Prifysgol Abertawe Ei Gynnig Ichi?

Rydym Yn Brefysgol Groesawgar Gyda Chynuned Gynnes。 rydym yn gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau,ni waeth eu cefndir交流rydym yn falch o fod yn o'r cyflogwyr gorau ym mynegai cydraddoldeb flynydol stonewall。

rydym yn gwybod bod gan bobl ymrwymiadau y tu hwnt i'w swydd,felly rydym yn cynnig amgylchedd gweithio sy'n galluogi工作人员我达到Cydbwysedd Iawn O Ran Gwaith / Bywyd。 Mae Gennym Amrywiaeth O Fuddion Gwych,Oll Wedi'u Cefnogi Gan Ein Hadran Ad Arobryn。